Μαθητικό Συνέδριο - ΙΣΟΤΗΤΑ ΦΥΛΩΝ

To Συνέδριο Νεολαίας ανήκει στο ευρωπαϊκό έργο Future Youth School Forums (http://fys-forums.eu/el/ ), το οποίο είναι ένας στρατηγικός συνεταιρισμός, o οποίος στοχεύει στη δημιουργία ενός μοντέλου για διεξαγωγή Συνεδρίων Νέων με θέμα την Παγκόσμια Πολιτότητα, τα οποία θα διεξάγονται από τα σχολεία, για τα σχολεία.

Μέσα στο πλαίσιο του έργου αυτού έχει αποφασιστεί η διοργάνωση του Β΄ Παγκύπριου Συνεδρίου Νέων με θέμα την Ισότητα των Φύλων, στο οποίο νεαρά άτομα καλούνται να εισηγηθούν ενεργούς τρόπους δράσης για την Ισότητα των Φύλων στην Κύπρο. Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν περίπου 80 μαθητές από διαφορετικά σχολεία για να συζητήσουν, να προβάλουν επιχειρήματα και να λάβουν αποφάσεις για κοινωνικές δράσεις που θα έχουν επίδραση τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινότητά τους.

Το Συνέδριο θα γίνει στις 22 Νοεμβρίου στο σχολείο μας.

Δράσεις Συνεδρίου:

Webinar (18/10/2017)

Κυνήγι Θησαυρού  (20/10/2017 )

Φωτογραφικό Υλικό από το συνέδριο (22/11/2017)